RODINNÝ DŮM KŘESLICE

Typ stavby RODINNÝ DŮM
Charakter stavby NOVOSTAVBA
Místo stavby KŘESLICE,PRAHA
Datum 21.5.2010
Klient SOUKROMÁ OSOBA
Stupeň dokumentace STUDIE, DSP, REALIZACE
Zastavěná plocha 157 m2
Kategorie: RESIDENČNÍ
242

Stavební parcela o celkové výměře 701 m2 v katastrálním území Praha – Křeslice se nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek bude z ulice (asfaltová komunikace šíře 6m). Parcela je situovaná v mírně svažitém území.

POHLEDY

Popis konstrukcí

Základové konstrukce z prostého betonu.

Svislé nosné konstrukce zděné z keramických bloků.

Vodorovné nosné konstrukce železobetonové.

Ploché střechy neseny stropní žb kostrukcí.

Překlady železobetonové a systémové keramické.

1NP2

2NP

2ACCamera_3

2ACCamera_4

2ACCamera_5

ACCamera2

REZY