O nás

AP studio se zrodilo z dlouhodobé spolupráce. Spojení architektury a projekce posouvá možnosti naší práce kupředu. Nyní klientům poskytujeme komplexní služby, které vycházejí z individuálního přístupu ke každému projektu. Mnohaleté zkušenosti nám umožňují zhmotnit vaše počáteční myšlenky, které stojí za každou realizací.

Poskytujeme služby:

 • poradenství pro soukromou klientelu a majitele nemovitosti
 • architektonické návrhy – residenční, obchodní, veřejné, vzdělávací budovy
 • urbanistické studie
 • zpracování projektové dokumentace – dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provedení stavby
 • inženýrská činnost
 • spolupráce při výběru dodavatele - tendrová dokumentace
 • spolupráce při výstavbě, autorský a technický dozor
 • dokumentace skutečného provedení stavby a pasportizace
 • interiérový design – od projektu až po výrobu a montáž
 • vizualizace a modely
 • grafika a animace – vizuální styly, logotypy, grafický design, fashion design
 • web design – od návrhu až do uvedení do provozu
 • marketingová dokumentace
 • fotodokumencace objektů profesionálním vybavením – Exteriér, interiér, detail, kontext
 • vzdělávací kursy pro studenty, architekty a projektanty  -  ArchiCourse

Tým ArchiProject s.r.o.

Ing. arch. Pavel Hodan

Architektura a design

Ing. arch. Lucie Svobodová

Architektura a design

Ing. František Kalecký

Pozemní stavitelství a ekonomie    ČKAIT  0001123

Ing. Jan Vejrych

Statika a dynamika staveb    ČKAIT 0008111

Petr Hodan

Interiéry a realizace

Ing. arch. Kateřina Píchová

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Tereza Foukalová

PENB a TZB

Ing. Jakub Novotný

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Ing. Vladimír Kováč

Statika a dynamika staveb

Karel Slavík

Inženýrská činnost