MATEŘSKÁ ŠKOLA FULNEK

Typ stavby MATEŘSKÁ ŠKOLA
Charakter stavby NOVOSTAVBA
Místo stavby FULNEK, ČESKÁ REPUBLIKA
Datum 8.10.2014
Klient MĚSTO FULNEK
Stupeň dokumentace ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Kategorie: VEŘEJNÉ
10533724_10152548709124344_2018704022_o3

Předmětem zadání je návrh nové budovy Mateřské školy v areálu stávající Mateřské školy U Sýpky ve Fulneku na parcelách č. 755/5, 755/17 k. ú. Fulnek včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Nová budova mateřské školy by měla poskytovat dětem i zaměstnancům dostatek prostoru pro pohybové aktivity, experimentování i objevování, podpoří kreativitu a kooperaci, pomůže rozvíjet samostatnost a osobnost každého dítěte s možností soukromí a intimity v případě potřeby, nabídne klidné a bezpečné prostředí pro odpočinek i klidové činnosti a kulturu stravování v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

„Všechno tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.“

Robert Fulghum (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce)

Poloha budovy je dána stávající zástavbou a morfologii současného terénu, který umožňuje koncept zapuštěné školky s plnohodnotným využitím zahrady s umístěním do severní části na hranici dvou zadaných pozemků. Rozmístění částí domu ke světovým stranám reaguje na kontextuální vývoj okolní zástavby po vrstevnicích, významných budov a stop města Fulnek.
Umístění nového objemu je dán také polohou současné školky a knihovny, které by měly fungovat v průběhu realizace nové školky.

sit_fulnek

KONCEPT, TYPOLOGIE

Dvoupodlažní budova školky je z části zapuštěna do terénu s převýšením 3,5 m. Do vstupní ho podlaží 1. NP se vstupuje přes box šaten, který vede na ochoz v centrální hale. Z části zapuštěné 1. PP na úrovni – 3,5 m je školka
spojena v jihovýchodní části se zahradou.
Architektonické řešení ukazuje princip dovnitř – ven, boxy se prolínají z exteriéru do víceúčelového sálu. Stěny boxů směrem do sálu se dají otevřít a vzniká tak jedna velká hala – úl. Kromě buňky se šatnami a kuchyní je boxů
celkem 6 a jejich funkce pokrývají potřebu celé třídy, nemají ale jednosměrné zaměření. Každé studio má vzhledem ke své poloze a vybavení trošku jiný charakter, avšak jsou univerzální pro výchovu dle potřeb
heterogenních skupin. Je na organizaci pedagogů rozdělení dětí do skupin v průběhu jednotlivých dnů a využití jejich jedinečného potenciálu.

1_KONCEPTAXONOMETRIE

AXONOMETRIE

Školka je vnímaná jako živý organismus, který se v průběhu celého dne neustále mění a reaguje. Jednotlivé dílčí děje se propojují na ochozu a ve víceúčelovém sálu. Ochoz spojuje v úrovni 1. NP jednotlivé buňky a zároveň
funguje jak komunikační prvek – dohled, ze kterého se lze fyzicky i vizuálně propojit s hlavními prostorami školky. Na ochoz navazuje i vertikální komunikace schodiště a výtahu. Prostorový koncept školky podporuje mísení tříd a
provozů.
Samostatné boxy, které spojují dva světy – zelená zahrada x vnitřní prostor určený pro divadlo, hraní, setkávání, cvičení, sportování, propouštějí světlo do kruhové dutiny. Dutina jako hlavní multifunkční prostor je osluněna
kruhovým světlíkem – hra světla stínu.
Dům je tvořen kvádrem o čtvercovém půdorysu délky 25 m, který v sobě skrývá kruh o průměru 20 m. Meziprostor mezi obálkou a kruhem je vyplněn provozními funkcemi (umývárny, kanceláře, šatny, dílky, sklady, přípravnami
jídla…). Kvádr s kruhovým sálem protkaný třídami a dalšími provozy školky podporuje heterogenní princip.
Nejvyšší studio funguje jako vzdělávací místnost pro předškoláky s interaktivní tabulí a knihovnou, i jako zasedací místnost pro pedagogy.
Z většiny boxů je volný přístup ven na zahradu na zpevněný povrch, který umožňuje venkovní aktivity v čistém provozu. Na zahradě je pro venkovní aktivity dětí připravena koloběžková dráha, pískoviště, hřiště s brankami,
prolézačky, lanové prvky, houpačky, kolotoč, skluzavky,…

1NP

1PP

KONSTRUKCE / MATERIÁLY

Hlavní hmota kvádru je tvořena montovanou ocelovou halovou konstrukcí, ve které jsou umístěny jednotlivé objemy boxů, které mají samonosnou konstrukci.
Materiály fasád jsou střídmé, hlavní kvádr má dřevěný obklad s kontrastem světle šedé omítky na boxech vystupujících z kvádru. Kruhová obálka propouští světlo barevným bezpečnostním sklem. Boxy navazující na zahradu
mají venkovní plochu pokrytou tartanem (děti můžou vyběhnout – čistý provoz).POHELDY2 POHLEDY1

EXTERIÉR

TITULKA

INTERIÉR – MULTIFUNKČNÍ HALA – KOMUNIKACE – HRA – PRINCIP – DOVNITŘ VEN

INTERIER