KULTURNÍ OSTROVY

Typ stavby URBANISTICKÁ STRUKTURA
Charakter stavby URBANISMUS
Místo stavby PRAHA, SEVEROJIŽNÍ OSA
Datum 28.5.2012
Klient ATELIÉR SEDLÁK
Stupeň dokumentace URBANISTICKÁ STUDIE
Zastavěná plocha 1020000 m2
Kategorie: RESIDENČNÍ, URBANISMUS, VEŘEJNÉ
urbanismus muzejní ostrovy3020

 

KONCEPT I

NÁVRH ŘEŠÍ NEVYHOVUJÍCÍ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA V OKOLÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY V ÚSEKU OD NÁRODNÍHO MUZEA PO OSTROV ŠTVANICI.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY CELÉHO KONCEPTU, INSPIROVANÉHO VÍDEŇSKOU RINGSTRASSE, JSOU :

PROPOJENÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ - STARÉ MĚSTO, KARLÍN, ŽIŽKOV, VINOHRADY

VZNIK DVOU KULTURNÍCH OSTROVŮ – MUZEA, PAVILONY, KNIHOVNA A DIVADLO USAZENY JAKO SOLITÉRY NA ZELENÝCH OSTROVECH

PŘIBLÍŽENÍ ÚZEMÍ CHODCI - ZKLIDNĚNÍ AUTOMOB DOPRAVY, VYTVOŘENÍ CÍLŮ PODÉL CEST, CYKLOTRASY, ŽIVÉ VEŘEJNÉ PROSTORY, VYHLÍDKY

HUMANIZACE SJM - REDUKCE AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY, VYUŽITÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY, ZAPOJENÍ ZELENĚ, VYUŽITÍ PŘEDPROSTORŮ DOPRAVNÍCH UZLŮ

PODPORA FUNKCÍ V ÚZEMÍ – KULTURA, ADMINISTRATIVNÍ FCE, KOMEREČNÍ FCE, BYDLENÍ, SPORT, REKREACE, VŠ

VYTVOŘENÍ ŽIVÝCH MĚSTKÝCH CHAREKTERŮ- ŽIVÝ PARTER, ZAVEDENÍ TRAMVAJOVÝCH LINEK, PARKY, MĚSTKÁ ZÁKOUTÍ, KLIDOVÉ ZÓNY

S1S2

SCHP

mp

FCE

DOPRAVA I PO DOBUDOVÁNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU ZTRATÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLA DNES VYSLOVENĚ TRANZITNÍ CHARAKTER A NASTANE JEJÍ PŘIROZENÉ ZKLIDNĚNÍ (60.000
AUTOMOBILŮ ZA DEN), PO KTERÉM SE DLOUHO VOLÁ. VNITŘNÍ ČÁST MĚSTA BUDE V BUDOUCNU PODLÉHAT JINÉMU SYSTÉMU MOŽNOSTI VSTUPU AUTOMOBILŮ (MÝTO, OMEZENÍ HLUKU A
EMISÍ, VÝSKYT ELEKTROMOBILŮ, PARKOVÁNÍ). NAOPAK BUDE POSÍLENA VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA MEZISTÁTNÍ, MEZIMĚSTSKOU A PŘÍMĚSTKOU DOPRAVU
VE VÝZNAMNÝCH UZLECH, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ. HLAVNÍ TEPNA, KTERÁ NAHRAZUJE SOUČASNOU ESTAKÁDU BUDE TVOŘENA 2 JIZDNÍMI A 1 PARKOVACÍM
(ODBOČOVACÍM) PRUHEM S TRAMVAJOVOU TRATÍ NA STŘEDU ULICE. PODÉL CESTY BUDE ŠIROKÝ CHODNÍM S PRUHEM PRO CYKLISTY .
NÁSTUPIŠTĚ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ JE UMÍSTĚNO O ÚROVEŇ NÍŽE A DÍKY NÁSPU JE TUNELOVĚ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ TRASY. MIMO JINÉ SPOJUJE CENTRUM S LETIŠTĚM A KLADNEM.
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ZÍSKALO ŽIVÝ REPREZENTATIVNÍ PŘEDPROSTOR PŘED STAROU BUDOVOU A OŽILO V CELÉM PODÉLNÉM SMĚRU.
V BUDOUCNU JE ÚZEMÍ PŘIPRAVENO NA SYSTÉM PODZEMNÍCH VLAKOVÝCH STANIC DLE NÁVRHU NOVÉ SPOJENÍ II.

REZY

ZELEŇ A NÁDRAŽÍ I V ÚZEMÍ SE NACHÁZEJÍ DŮLEŽITÁ NÁDRAŽÍ (ÚAN FLORENC, MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A HLAVNÍ NÁDRAŽÍ), KTERÉ SE Z VELKÉ ČÁSTI PODÍLÍ NA DOPRAVĚ AŽ 800 000
LIDÍ DENNĚ DO ÚZEMÍ. PRO VŠECHNA TATO VELKÁ NADRAŽÍ BYLY DOTVOŘENY ZELENÉ PŘEDPROSTORY S ROZDÍLNÝM CHARAKTEREM.
ZELENÉ PLOCHY SE VZROSTLOU ZELENÍ KTERÉ DOTVÁŘEJÍ POTŘEBNÉ KLIDOVÉ MĚSTSKÉ ZÓNY SLOUŽÍ JAKO ÚTOČIŠTĚ JAK PRO CESTUJÍCÍ, TAK I PRO MÍSTNÍ OBYVATELE. VOLNÉ VEŘEJNÉ
PROSTORY DOKÁŽÍ REAGOVAT NA POTŘEBY MĚSTA, KTERÉ SE NEUSTÁLE MĚNÍ. V PARKU PŘED ÚAN VZNIKÁ VELKÁ VODNÍ PLOCHA, KTERÁ V ZIMNĚ SUPLUJE ZRUŠENOU LEDOVOU PLOCHU
NA ŠTVANICI. PŘEDPROSTOR PŘED STAROU BUDOVOU HL.N. JE VYSUNUT NA STŘECHU NOVÉ HALY A TAK VZNIKÁ NOVÁ KOMUNIKACE ROZSÁHLÉ VEŘEJNÉ PLOCHY S PARKEM, KTERÝ SE
NACHÁZÍ O ÚROVEŇ NÍŽE. TENTO PROSTOR S DOPLNĚNÝMI KOMERČNÍMI FUNKCEMI JE VYUŽÍVÁN DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB A SVÝMI AKTIVITAMI PŘIVÁDÍ ŽIVOT NA STŘECHU NOVÉ HALY.

_MG_8496

_MG_8495

2ACCamera_17 2ACCamera_18 2ACCamera_20 2ACCamera_21 2ACCamera_22 2ACCamera_24 2ACCamera_91 2ACCamera_121 22Parallel View_2

MODEL