About

Team

Ing. arch. Pavel Hodan

Architektura a design

Ing. František Kalecký

Pozemní stavitelství a ekonomie

Ing. Jan Vejrych

Statika a dynamika staveb

Ing. arch. Lucie Svobodová

Intern architekt

Petr Hodan

Interiéry a realizace