URBANISMUS Projekty


2_O7B6403_4_5_fused

BYTOVÉ DOMY VE VRŠOVICÍCH

Typ stavby POLYFUNKČNÍ SOUBOR
Charakter stavby DOSTAVBA BLOKŮ A VP
Místo stavby PRAHA, VRŠOVICE
Datum2014
Klient ČVUT FA, ATELIÉR LÁBUS
Stupeň dokumentace DIPLOMNÍ PROJEKT
Zastavěná plocha 2500 m2
Kategorie: OBCHODNÍ, RESIDENČNÍ, URBANISMUS, VEŘEJNÉ

urbanismus muzejní ostrovy3020

KULTURNÍ OSTROVY

Typ stavby URBANISTICKÁ STRUKTURA
Charakter stavby URBANISMUS
Místo stavby PRAHA, SEVEROJIŽNÍ OSA
Datum2012
Klient ATELIÉR SEDLÁK
Stupeň dokumentace URBANISTICKÁ STUDIE
Zastavěná plocha 1020000 m2
Kategorie: RESIDENČNÍ, URBANISMUS, VEŘEJNÉ